Sympozium na Technické univerzitě v Liberci

Katedra technologií a struktur Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci slaví letos 65. výročí vzniku.

15. září uspořádala sympozium, setkání studentů, absolventů, partnerů, zástupců firem a nadšenců, kteří se zabývají problematikou spojenou s klíčovými obory, které stály u zrodu současné fakulty, tedy obory Předení, Pletení a Tkaní.

Na sympoziu vystoupili akademici, čelní představitelé univerzity, a rovněž zástupci firemních partnerů katedry. Protože jsme jedním z nich, představili jsme krátce naši pletařskou technologii Shima Seiki, kterou má katedra k dispozici pro výuku a výzkum.

Po prezentacích firem  následoval raut a prohlídka laboratoří katedry a fakulty, hovořilo se o různých aspektech textilního průmyslu, ale trvalým pojítkem tohoto slavnostního dne bylo jedno zásadní téma: spolupráce mezi univerzitou a praxí.

Důležitost tohoto spojení je nezpochybnitelná. Akademici mohou poskytnout nové nápady, technologie, know-how, a průmysloví lídři mohou nabídnout reálné problémy a výzvy, které lze řešit. Absolventi univerzity získávají pracovní příležitosti a průmyslové podniky získávají přístup ke kvalifikovaným a kompetentním zaměstnancům. Tato výměna znalostí a spolupráce může vést ke vzniku inovativních řešení, která posunou celý textilní sektor vpřed.

Sympozium na univerzitě bylo dalším příspěvkem při budování mostu mezi teorií a praxí.

Velké uznání náleží paní vedoucí Katedry technologií a struktur, docentce Ing. Brigitě Kolčavové-Sirkové, Ph.D, která má významné zásluhy při vytváření této synergie.  

Děkujeme paní Kolčavové za poskytnutí fotodokumentace.