Dotace na nákup strojů

Dáváme na vědomí případným zájemcům, že 17.8.2015 byla vyhlášena dotace na nákup strojů a zařízení.

Název dotace:
ROZVOJ

Výše dotace:
45 % pro malé firmy (do 50 zaměstnanců)
35% pro střední firmy (do 250 zaměstnanců)

Časový harmonogram:
17.8.2015 – příjem registračních žádostí
31.12.2015 – ukončení projektu !!!

Program poskytuje dotaci na nákup nových strojů a zařízení. Program je určený na podporu podnikatelských záměrů malých a středních podniků v hospodářsky problémových regionech a na území s vysokou mírou nezaměstnanosti.

Příjem registračních žádostí je 17.8.2015 – 15.9.2015.
Příjem plných žádostí je 17.8.2015 – 19.10.2015.

Dotace je ve výši 1 – 30 mil. Kč. Takže například pořízením 1 – 2 nových pletacích strojů Shima Seiki včetně softwaru získáte nejmodernější výrobní technologii za skoro polovinu ceny. Někteří naši zákazníci byli úspěšní v rámci minulých výzev. Jiným již zpracováváme aktuální nabídky.  

Projekty musí být ukončené do 31.12.2015, tzn. stroje a zařízení musí být koupené, zaplacené a zprovozněné do 31.12.2015. Mnoho času na to není, ale stihnout se to dá.

Oficiální výzvu Ministerstva průmyslu a obchodu najdete zde. Kdybyste potřebovali pomoc s kontaktem na agentury, které Vám poskytnou servis se zadávací dokumentací a s výběrovým řízením, obraťte se na mě.

Helena Fišerová
KNIT-TEX CS, s.r.o.